Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

Обсяг медичних послуг, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

Проведення клінічної оцінки стану пацієнта/пацієнтки з позитивним результатом проведеного скринінгу психічних розладів на первинному рівні надання медичної допомоги (за інформованої згоди пацієнта/пацієнтки):

  • оцінка стану фізичного здоров’я (фіскальне обстеження, диференціальна діагностика);
  • оцінка психічного статусу пацієнта/пацієнтки, спрямованої на виявлення психічних і неврологічних розладів (ПНР), а також оцінка психічного статусу дітей, спрямованих на виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження).

Направлення на проведення лабораторних та інструментальних досліджень (крім, включених у специфікації пакета «Первинна медична допомога») з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, асоційованих із фізичним здоров’ям.

Скерування пацієнта/пацієнтки (за згодою) до лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування у випадку наявності у пацієнта/пацієнтки ПНР за результатами оцінки його/її психічного статусу.

Оцінка соціального статусу, соціальних проблем, пов’язаних із виявленими психічними розладами у пацієнта/пацієнтки, та визначення його/її потреб у соціалізації та соціальній реабілітації.

Складання плану ведення та лікування пацієнта/пацієнтки з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря, який пройшов відповідну підготовку із ведення пацієнтів з ПНР.

Надання пацієнту/пацієнтці першої психологічної допомоги.

Застосування психосоціальних (психоосвіти, роботи з психосоціальними стресогенними чинниками, сприяння участі у повсякденній діяльності та інше), а також фармакологічних та поведінкових втручань.

Формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, першої психологічної допомоги, у тому числі із залученням соціальних служб у громадах, волонтерів, які надають допомогу щодо психічного здоров’я, та психосоціальної підтримки.

Моніторинг лікування та контроль за виконанням плану спостереження та лікування.

Забезпечення супроводу пацієнта/пацієнтки з ПНР.

Скерування пацієнта/пацієнтки, за відсутності позитивної динаміки у його/її стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-психіатра або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-психолога, та/або лікаря-психотерапевта, та/або лікаря-нарколога, та/або лікаря-невролога, та/або лікаря-невролога дитячого та взаємодія з ними.

Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань в інші заклади охорони здоров’я для надання їм спеціалізованої медичної допомоги та інших медичних послуг.

Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю і виникли під час надання медичних послуг пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття, в тому числі для транспортування пацієнту/пацієнтці для стаціонарного психіатричного лікування.

Психологічна підтримка членів родини та/або законних представників, та/або осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою, а також навчання його/її техніці самодопомоги.

Інформування та роз’яснення членам родини та/або законним представникам, та/або особам, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою, про проблеми з психічним здоров’ям пацієнта/пацієнтки та вплив близького оточення на одужання родича.

Адміністрація:
АЗПСМ с. Керецьки:
АЗПСМ с. Кушниця:
АЗПСМ с.Лисичово:
АЗПСМ с. Березники:
Адреса:
код ЄДРПОУ 44375552
КНП "ЦПМСД" Керецьківської сільської ради:
АЗПСМ с. Кушниця
GPS: 48.429175638832, 23.257597144158

КНП "ЦПМСД" Керецьківської сільської ради

КНП "ЦПМСД" Керецьківської сільської ради